Porten till vårt biologiska system

Munnen är porten till vårt biologiska system. Systemteorin utvecklades under 1900-talet av bl.a. Ludwig von Bertalanffy, Ralph Gerard och Anatol Rapoport. Den kom att få stort inflytande på teknikens utveckling av datorer och Artificiell Intelligens. Biologiska system är förebilder för konstgjorda system Människor är biologiska system. Inspirationen till datorernas utveckling kom från hur vi tänker … Fortsätt läsa Porten till vårt biologiska system