Publicerad den Lämna en kommentar

Porten till vårt biologiska system

Munnen är porten till vårt system, input till kroppens fysiska funktioner.

Munnen är porten till vårt biologiska system. Systemteorin utvecklades under 1900-talet av bl.a. Ludwig von Bertalanffy, Ralph Gerard och Anatol Rapoport. Den kom att få stort inflytande på teknikens utveckling av datorer och Artificiell Intelligens.

Biologiska system är förebilder för konstgjorda system

Människor är biologiska system. Inspirationen till datorernas utveckling kom från hur vi tänker och fungerar. Därför har tekniska system som datorer vissa saker gemensamt med oss. Systemteorin bygger på några centrala begrepp som återfinns i allt från matematiska funktioner till biologiska ekosystem. De kan vara bra att känna till:

  • INPUT är det som systemet konsumerar
  • MÅL är det tillstånd ett system strävar efter
  • SYSTEMETS FUNKTION f(x) är att omvandla input till output
  • RESURSER är det (förutom input) som gör att systemet kan att uträtta ett arbete
  • OUTPUT är det som systemet producerar

Munnen är porten till vårt biologiska system

Om människan ses som ett biologiskt system så är munnen porten till systemet: central för input. Därför måste hjärnan — vår viktigaste resurs — ha superkoll på allt som vi stoppar i den. Hjärnan hanteral systemets mål. Den tar emot information från magen via vagusnerven. Denna nerv passerar genom munnen, liksom fyra andra betydelsefulla nerver. Annars kan vi inte avgöra om vår input går att äta, dricka eller andas in. Hjärnan har mycket bättre förmåga att urskilja det än vi föreställer oss. Det beror på att de fem kranialnerverna förser hjärnan med information i realtid om vad som händer i munnen.

Medvetandet har inte full kontroll över munnens verksamhet

Nervernas arbete går fort och mycket av denna verksamhet sker under medvetandets horisont. En förklaring är att det mänskliga medvetandet är en senkommen evolutionär egenskap. Munnen är mycket äldre, mer än en halv miljard år gammal. Homo Sapiens har inte ens en miljon år på nacken. Därför förstår vi inte riktigt vad som händer i när vi stoppar in något nytt i porten till vårt system, till exempel en ny tuggsak. De som har provat JAWPEER upplever att hjärnan liksom undersöker den första gången. Med tanke på hur komplicerad hjärnan och munkänslan är så ska vi kanske vara glada att medvetandet låter systemet sköta sig självt.

utforska JAWPEER

Välkommen att skriva en kommentar!