Publicerad den Lämna en kommentar

Tuggning kan ge bättre impulskontroll

Få bättre impulskontroll genom att stoppa JAW PEER i munnen. Munnen verkar stå i förbindelse med vårt känslocentrum i hjärnan.

Tuggning kan ge bättre impulskontroll. Är du en av dem som skulle behöva bättre impulskontroll? Jag skulle inte ha något emot det, ibland får jag en fix idé och gör eller säger jag saker som jag ångrar. Om du är impulsstyrd så verkar det finnas en möjlighet att bli bättre utan att behöva söka professionellt stöd. CHEW PEER stimulerar inte bara munnen utan också hjärnan. Tuggandet ökar aktiviteten i hjärnan och musklernas arbete ökar blodflödet till huvudet. En del av blodet går vidare till hjärnan. Eftersom centrala delar av hjärnan aktiveras av tuggandet så leds delar av blodflödet dit. Det verkar som att det kan hjälpa oss att bli mindre impulsiva.

Bättre impulskontroll om man hinner tänka efter

Impulskontroll är förmåga att kontrollera och styra spontana infall. Personer med bra impulskontroll tänker efter vilka konsekvenser en tanke får om den blir till handling. Dålig impulskontroll innebär alltså att man handlar först och tänker sedan. Impulserna styrs i regel av känslor. De dyker upp fort och försvinner nästan lika snabbt igen. Om man har förmågan att vänta några sekunder med att reagera så hinner de starkaste känslorna klinga av och impulsen tonas ner.

Bristande impulskontroll kan bero på ADHD

Förmågan att kontrollera sina impulser blir i regel bättre när man blir äldre. Blir den inte det så bör man försöka göra något åt saken. Så kan det vara om man har diagnosen ADHD eller autism. Har man väldigt svårt att kontrollera sina impulser så kan man nämligen hamna i farliga situationer och då behöver man all hjälp. Därför kan JAWPEER och CHEW PEER vara viktiga hjälpmedel för personer med ADHD, även om inte de löser alla problem.

Tugga för att hantera Amygdala

Frontalloberna är mer utvecklade hos människor än hos någon annan djurart. Där sker det rationella, logiska tänkandet. Området står också i förbindelse med vårt känslomässiga centrum Amygdala. Därför kan vi lättare behärska våra känslor genom att stimulera den främre hjärnbarken. Vi kan alltså kontrollera våra impulser bättre genom att tugga. Spontana personer som vill få bättre impulskontroll kan därför ha stor glädje av JAWPEER.

ge mig JAWPEER

Välkommen att skriva en kommentar!