Publicerad den Lämna en kommentar

Hjälp för barn med ADHD

Hjälp för barn med ADHD. Nya smarta tuggprodukter gör att de kan röra sig och öka blodet i hjärnan samtidigt som de arbetar.

”Mamma, jag blir mycket mer fokuserad!” sa en pojke med ADHD som fick provtugga CHEW PEER. Att tugga kan hjälpa barn att koncentrera sig – något som många behöver.

Barn med ADHD behöver hjälp för att lyckas i skolan. CHEW PEER kan förbättra deras koncentration. Bättre koncentration innebär att barnen blir mer strukturerade och känner ett inre lugn när de arbetar. När vi arbetar koncentrerat bör vi ta fem minuters rast varje halvtimme för att orka. Ibland blir vi rastlösa och vill röra på oss. Genom att tugga kan barnen röra på sig utan att omgivningen märker det. Tuggmuskeln är gjord för att arbeta hårt. Genom att tugga på något som ger ordentligt tuggmotstånd kan rörelsebehovet tillfredsställas utan spring.

Flera undersökningar visar att arbetsminne och motorik förbättras hos barn med ADHD som rör på sig mycket. Tuggning har speciella egenskaper eftersom det stimulerar de delar av hjärnan som sköter planering och kontroll samt minskar stress. Det har nästan inte gjorts någon forskning alls på tuggande och ADHD. JAWPEER är intresserade av att studera detta och söker efter forskare som vill undersöka saken. Många barn med särskilda behov tycker om att tugga när de ska koncentrera sig. Lärare betraktar ofta tuggummi som godis, som inte är tillåtet på lektionerna. De har svårare att säga nej till en JAW PEER vars syfte är att öka koncentrationsförmågan.

CHEW PEER kan hjälpa barn med ADHD

JAWPEER är en ny ”smart” produkt som stimulerar munkänslan och de kranialnerver som är kopplade till hjärnans centrum för planering och impulskontroll. Tuggmotståndet gör att ansiktets muskler får arbeta hårt, vilket ökar blodtillförseln till huvudet. Blodet syresätter hjärnans aktiva centrum och förstärker den kognitiva effekten. Tuggning påverkar dessutom regleringen av hormonbalansen via HPA-axeln på ett sätt som verkar lugnande. Läs mer här (eng).

CHEW PEER är ett diskret sätt att öka koncentrationen; så liten att den knappast märks. Det kan vara jobbigt att ha en stor sak i munnen när man är tillsammans med jämnåriga kamrater. Ett barn med ADHD har tillräckligt med bekymmer ändå. CHEW PEER förvaras i JAWPEER, en liten dosa som barnet kan ha med sig till skolan. Tuggummi klassas som godis och är inte tillåtet att ha på lektionen. CHEW PEER smakar ingenting. Produkten är gjord för att öka koncentrationen. Därför kan inte lärare neka eleverna att använda dem. Som förälder är JAWPEER ett enkelt och effektivt sätt att underlätta livet för sitt älskade barn med diagnos. Produkterna kan alltså vara till hjälp för barn med ADHD. Om de inte skulle fungera som hjälpmedel så får du pengarna tillbaka.

Pröva JAWPEER

Publicerad den Lämna en kommentar

Tuggning kan ge bättre impulskontroll

Få bättre impulskontroll genom att stoppa JAW PEER i munnen. Munnen verkar stå i förbindelse med vårt känslocentrum i hjärnan.

Tuggning kan ge bättre impulskontroll. Är du en av dem som skulle behöva bättre impulskontroll? Jag skulle inte ha något emot det, ibland får jag en fix idé och gör eller säger jag saker som jag ångrar. Om du är impulsstyrd så verkar det finnas en möjlighet att bli bättre utan att behöva söka professionellt stöd. CHEW PEER stimulerar inte bara munnen utan också hjärnan. Tuggandet ökar aktiviteten i hjärnan och musklernas arbete ökar blodflödet till huvudet. En del av blodet går vidare till hjärnan. Eftersom centrala delar av hjärnan aktiveras av tuggandet så leds delar av blodflödet dit. Det verkar som att det kan hjälpa oss att bli mindre impulsiva.

Bättre impulskontroll om man hinner tänka efter

Impulskontroll är förmåga att kontrollera och styra spontana infall. Personer med bra impulskontroll tänker efter vilka konsekvenser en tanke får om den blir till handling. Dålig impulskontroll innebär alltså att man handlar först och tänker sedan. Impulserna styrs i regel av känslor. De dyker upp fort och försvinner nästan lika snabbt igen. Om man har förmågan att vänta några sekunder med att reagera så hinner de starkaste känslorna klinga av och impulsen tonas ner.

Bristande impulskontroll kan bero på ADHD

Förmågan att kontrollera sina impulser blir i regel bättre när man blir äldre. Blir den inte det så bör man försöka göra något åt saken. Så kan det vara om man har diagnosen ADHD eller autism. Har man väldigt svårt att kontrollera sina impulser så kan man nämligen hamna i farliga situationer och då behöver man all hjälp. Därför kan JAWPEER och CHEW PEER vara viktiga hjälpmedel för personer med ADHD, även om inte de löser alla problem.

Tugga för att hantera Amygdala

Frontalloberna är mer utvecklade hos människor än hos någon annan djurart. Där sker det rationella, logiska tänkandet. Området står också i förbindelse med vårt känslomässiga centrum Amygdala. Därför kan vi lättare behärska våra känslor genom att stimulera den främre hjärnbarken. Vi kan alltså kontrollera våra impulser bättre genom att tugga. Spontana personer som vill få bättre impulskontroll kan därför ha stor glädje av JAWPEER.

ge mig JAWPEER