Forskning

JAWPEER älskar forskning och vetenskap. Mer än 60% av företagets budget används till empirisk forskning och research. Våra produkter studeras inom odontologi, psykologi, neurologi och teknik. Företaget studeras även inom ramen för hållbar ekonomi och produktion. Än har forskningen bara börjat och vi väntar på nya resultat att publicera.

JAWPEER efterlyser forskning och vetenskap om tuggning

JAWPEER efterlyser forskare som är intresserade av att studera produkterna ur ett speciellt perspektiv, till exempel inom stressforskning, ADHD och åldersrelaterade sjukdomar där det finns evidens sedan tidigare på att hård tuggning kan ha effekt. Vi är också intresserade av forskare som vill studera helt nya användningsområden för produkten, saker som vi inte ens har tänkt på. Kontakta oss via info[at]jawpeer.se.

utforska produkterna