Publicerad den Lämna en kommentar

Forskning på JAWPEER

En av två studier av JAWPEER använde olika spel i Lumosity för att undersöka effekten av att tugga

Forskning på JAWPEER under 2020-2021 visar på olika resultat. Dels en C-uppsats vid Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet. Uppsatsen undersökte effekten av att tugga CHEWPEER medium under ett Go-NoGo test. Dels en egen studie som undersökte om olika tuggsaker påverkar skilda kognitiva förmågor. Egna studien jämför CHEWPEER med tuggummi och morot. Dessutom undersökte vi CHEWPEER SMALL, MEDIUM, och LARGE för att se vilken effekt storleken har på tuggandet. Ingen av forskningsrapporterna håller för publicering i vetenskaplig tidskrift. Covid-19 gjorde det svårt att bedriva vetenskap detta år. C-uppsatsen kom inte fram till något entydigt resultat därför att testgruppen var för liten och resultaten för ojämna. Den egna studien var desto mer omfattande och gav tydliga svar. Som alla interna undersökningar håller den däremot inte måttet när det gäller objektivitet.

C-uppsats med för få testpersoner

Forskningen på Stockholms Universitet gav motstridiga resultat, antagligen på grund av att antalet tester var för få (t=2, N=20). Trots det skriver författarna att undersökningens resultat ”utgör en stark indikation på att mastikation i denna studie inte hade någon som helst effekt på deltagarnas selektiva uppmärksamhet.” Man behöver inte vara statistiker för att inse att resonemanget haltar. En studie med alldeles för få testresultat ger inga vetenskapliga indikationer alls, varken positiva eller negativa. JAWPEER vill ändå tacka studenterna som genomförde denna undersökning och beklaga att Covid-19 gjorde det svårt att nå goda resultat. Länk till C-uppsaten (PDF).

Forskning på JAWPEER gav nya hypoteser

Den egna studien genomförde ett stort antal olika tester (t=1200) med samma testperson (N=1) och olika tuggsaker. Testerna kommer från appen Lumosity. De undersöker minne, uppmärksamhet, hastighet, flexibilitet, problemlösning och matematik. Det vetenskapliga värdet är inte stort, men undersökningen utesluter felaktiga hypoteser och tar fram nya som är mer rimliga. Generellt verkar det som att tuggande har större effekter ju mer krävande uppgiften är. Länk till den egna tuggstudien (PDF).

De nya hypoteserna säger att CHEWPEER medium är bättre än vanligt tuggummi och morot inom de flesta kognitiva områden. Skillnaden är störst när det gäller avancerad problemlösning. Undersökningen mellan olika JAWPEER leder till nya hypoteser: CHEWPEER SMALL ökar flexibiliteten. CHEWPEER medium är bäst för problemlösning och koncentration, medan CHEWPEER LARGE verkar ge bäst förstärkning av korttidsminnet. Men detta gäller bara en specifik testperson. Mer forskning är nödvändig för att undersöka hypotesernas allmängiltighet.

Välkommen att skriva en kommentar!