Publicerad den Lämna en kommentar

Forskning på JAWPEER gav oväntat resultat

En av två studier av JAWPEER använde olika spel i Lumosity för att undersöka effekten av att tugga

En studie vid Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet undersökte effekten av att tugga CHEWPEER under ett Go-NoGo test. En annan studie undersökte om olika tuggsaker påverkar skilda kognitiva förmågor. Där jämfördes CHEW PEER small, medium och large med vanligt tuggummi och morot. Ingen av rapporterna håller för publicering i vetenskaplig tidskrift. Covid-19 gjorde det svårt att bedriva vetenskap detta år. Undersökningen på Stockholms Universitet kom inte fram till något entydigt resultat därför att testgruppen var liten och antalet tester för få. Den andra studien hade desto fler tester och gav tydliga svar, men den hade alldeles för få testpersoner.

C-uppsats med för få testpersoner

Forskningen på Stockholms Universitet gav motstridiga resultat därför att testunderlaget var litet (t=2, N=20). Trots det skriver författarna att undersökningens resultat ”utgör en stark indikation på att mastikation i denna studie inte hade någon som helst effekt på deltagarnas selektiva uppmärksamhet.” Men en studie med för litet testunderlag ger inga vetenskapliga indikationer alls, varken positiva eller negativa. Länk till uppsaten (PDF).

Forskning på JAWPEER gav nya hypoteser

Den andra studien genomförde ett stort antal olika tester (t=1200) med en enda testperson (N=1) och olika tuggsaker. Testerna kommer från appen Lumosity. De undersöker minne, uppmärksamhet, hastighet, flexibilitet, problemlösning och matematik. Validiteten är låg, men reliabililteten leder till nya hypoteser som är mer rimliga. Generellt verkar det som att tuggande har störst effekt om uppgiften är krävande. Länk till tuggstudien (PDF).

De nya hypoteserna säger att CHEWPEER medium är bättre än vanligt tuggummi och morot inom de flesta kognitiva områden. Skillnaden är störst när det gäller avancerad problemlösning. Dessutom verkar olika JAWPEER ha olika kognitiva funktioner: CHEWPEER SMALL ökar flexibiliteten. CHEWPEER medium är bäst för problemlösning och koncentration, medan CHEWPEER LARGE verkar ge bäst förstärkning av minnet. Men detta gäller som sagt bara en specifik testperson. Mer forskning är nödvändig för att undersöka hypotesernas allmängiltighet.

Välkommen att skriva en kommentar!