Miljön

JAWPEER i naturen

JAW PEER är en produkt helt i linje med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Mänskligheten måste överträffa sig själv för att nå alla mål inom rimlig tid. Då krävs det både kreativitet, uthållighet och koncentration. Tuggande kan förstärka dessa tre egenskaper. Anta att CHEW PEER kan förbättra användarens kognitiva förmåga. Det betyder att vi indirekt kan bidra till att våra kunder kommer på kreativa lösningar på alla 17 utmaningar. Tuggandet kan också bidra med att ge den extra energi som behövs för att genomföra dessa nödvändiga förändringar.

JAWPEER matchar tre av FN:s hållbarhetsmål

Mål 3hälsa och välbefinnande för människor i alla åldrar.

Våra produkter kan användas från 4 år och uppåt och olika åldersgrupper har glädje av dem på olika sätt. För de yngsta handlar det mest om att tugga för att utveckla jämna tandrader. Skolbarn och studenter kan använda dem för att koncentrera. Unga vuxna för att förbättra sin ansiktsform och skönhet. Yrkeslivet kräver att man kan arbeta under stress och där kan tuggandet vara värdefullt. Slutligen äldre som vill bromsa åldrandet och undvika rynkor och demenssjukdomar.

Mål 9 – Skapa hållbar infrastruktur, inkluderande industrialisering samt uppmuntra till nya innovationer. Strategin för att nå mål nio är att hjälpa andra människor att bli kreativa och driftiga. CHEW PEER kan i detta avseende vara fullt jämförbar med kraftfulla smart drugs som Ritalin och Racetam, men utan negativa bieffekter. Anta att CHEW PEER kan förbättra användarens kognitiva förmåga. Det betyder att vi indirekt kan bidra till att våra kunder kommer på kreativa lösningar på alla 17 utmaningar. Tuggandet kan också bidra med att ge den extra energi som behövs för att genomföra dessa nödvändiga förändringar.

Mål 12 – bidra till en hållbar konsumtion och produktion. JAWPEER är tuggandets motsvarighet till ekologiska tygblöjor. Vi ersätter skräpiga engångstuggummin med tuggprodukter som återanvänds många gånger. Prenumeranterna returnerar de utnötta produkterna till oss så att vi kan återvinna dem. Av gamla CHEW PEER tillverkar vi yogamattor och meditationskuddar. Prenumerantera kan sedan köpa dessa rariteter, gjorda av vältuggat återvinningsmaterial.

Viktigaste miljön finns inuti dig

JAWPEER är en miljöprodukt på många sätt. Det viktigaste är att CHEW PEER inte avger några skadliga ämnen när man tuggar. Många är skeptiska till att tugga på konstgjorda material. Med all rätt. Efter alla skandaler med giftiga kemikalier i plast, kläder och leksaker vill vi veta vad vi stoppar i munnen. JAWPEER har därför anlitat RISE (Research Institute of Sweden) för att analysera materialet. Vi har tillverkat en tuggmaskin för att undersöka om några skadliga ämnen sipprar ut. Det gör det inte. Faktum är att JAWPEER har de renaste tuggprodukterna på marknaden. De innehåller inte några skadliga ämnen. Rapporter från RISE finns att ladda ner här.

Naturligt är inte alltid bäst

Naturprodukter är alltid bäst, tänker många miljömedvetna. Men många bebisar fördrar silikonnappar framför nappar av naturgummi. Naturgummi (även kallad kautschuk eller latex) är kåda. En av kådans funktioner är att skydda sitt träd från insektsangrepp. Naturgummi innehåller därför giftiga ämnen som måste avlägsnas innan man stoppar det i munnen. Den vulkaniseras på samma sätt som silikon. Då kan man lika gärna utgå från ett material utan gifter från början. Konstgjorda ämnen är ofta bättre än sina naturliga motsvarigheter.