Publicerad den Lämna en kommentar

Uppfinningen elastiskt tuggummi

Uppfinningen elastiskt tuggummi består av flera CHEWPEER med olika storlek, mönster och hårdhet

Uppfinningen elastiskt tuggummi är en utveckling. Tuggummi har funnits i minst 8 000 år. Att det stimulerar hjärnan och gör oss pigga är känt sedan minst 100 år. Exakt hur det fungerar är fortfarande inte riktigt klarlagt. På 1980-talet började man undersöka hjärnan med magnetröntgen. Då fann man att tuggande ökar blodflödet i centrala delar av hjärnan. Därefter fortsatte Japanska forskare att undersöka tuggandets effekter. 2017 visade en studie att tuggande påverkar HPA-axeln som reglerar stressnivån. Året därefter kunde man även bevisa att hårdare tuggmotstånd ger bättre effekt. Samtidigt blev det modernt i västvärlden att träna ansiktsmuskler.

Bättre resultat av att tugga

Uppfinningen elastiskt tuggummi bygger på en upptäckt som Peer Norbäck gjorde när har tuggade. Han tränade kognitiva förmågor samtidigt med en app och märkte att prestationsförmågan förbättrades när han tuggande. Peer blev då nyfiken. Därför började han studera världens alla forskarrapporter som hade med tuggning att göra. Därmed fick han bekräftat att moderna människor tuggar för litet. Då förstod han också varför hård tuggning hade denna oväntade effekt på hjärnan I juni 2019 lämnades första patentansökan in och månaden efter bildades JAWPEER (pat.nr 602778) för att utveckla prestationshöjande tuggummin som samtidigt tränar ansiktet och minskar sötsuget.

Miljövänligt och giftfritt

När Peer började utveckla CHEWPEER (pat.nr 605914) ställde han höga krav. Han bestämde att de ska vara miljövänliga och absolut giftfria och säkra att tugga på. Inga skadliga ämnen får utsöndras även om man tuggar hårt. Han lät därför oberoende forskningsinstitutet RISE bygga en maskin för att undersöka saken. Kravet var att de inte ska utsöndra några mätbara skadliga ämnen alls. Noggrannhet i mätningarna var 1 ppm och CHEWPEER klarade testet galant. Andra käktränare på marknaden är inte lika rena. Det unika med JAWPEER är miljömedvetenheten och att produkterna både tränar ansiktet och stimulerar hjärnan.

Design för både unga och äldre

För att minimera riskerna designades JAWPEER med utgångspunkt från en torus (pat.nr 84699). Torusen har hål i mitten som man kan andas genom ifall man skulle råka sätta den i halsen. Det går också att fästa en säkerhetslina i hålet. Tuggprodukten kan därmed användas både av unga och äldre. Båda dessa grupper har stor glädje av tuggning. Käkar, ansikte och tandrader utvecklas av tuggning under uppväxten. Demens som drabbar äldre hör samman med minskat blodflöde i hjärnan, något som tuggning motverkar. Ökat blodflöde i hjärnan innebär också att hjärnans ventrikler fylls med vätska som kan spola bort skräp på nätterna genom det nyligen upptäckna perivaskulära systemet.

Elastiskt tuggummi i olika modeller

Efter att ha prövat produkten på en mängd testanvändare kunde Peer konstatera att olika personer hade olika önskemål. Han tog därför fram en serie modeller med olika storlek och hårdhet. De fick också olika design som mönsterskyddades. Uppfinningen elastiskt tuggummi är mycket miljövänligare än traditionella ”plastiska” tuggummin. När de nya produkterna kom från fabriken så testade Peer dem igen. Han märkte då någnting mycket intressant: olika design är förknippat med olika kognitiva egenskaper. Ett nytt tekniskt patent lämnades in i juni 2020 (Patent Pending 2030192-5).

Utveckling av medicinteknisk produkt

Forskning pågår för att undersöka om det är hårdheten, storleken eller texturen som gör att olika CHEWPEER har olika effekt på hjärnan. Och utvecklingen kommer inte att stanna när denna undersökning är klar. En del av innovationen handlar om att fästa en sensor i CHEWPEER som registrerar hur mycket man tuggar; vilken kraft och vilka tänder man använder. Statistiken skickas till en app som kontrollerar användarens tuggande. Samtidigt kan saliven i munnen analyseras. Saliv innehåller mycket information om användarens hälsa. Denna medicintekniska variant av produkten kommer att utvecklas så fort vi har de ekonomiska medel som behövs.

CHEW PEER håller förkylningar borta

En natt vaknade Peer och kände att en förkylning var på gång. Detta var under Coronapandemin 2020 och Peer ville inte bli sjuk. Det kliade i halsen. För att inte börja hosta lade Peer CHEW PEER i C-vitaminlösning och svalde den. Sedan drog han upp den med säkerhetslinan. Han upprepade detta några gånger och det gav effekt. Han kunde därmed stoppa förkylningen från att få fäste i halsen. Sedan dess har han använt tekniken för att hålla förkylningar borta och alltid lyckats stoppa dem. Förmågan att stoppa förkylningar är en bonus som ingår i produktens patent.

Hjälp av kunnig patentingenjör

Redan tidigt under utvecklingen fick Peer rådet att skydda sina innovationer på alla tänkbara sätt. I teamet runt JAWPEER ingår en av landets mest erfarna patentingenjörer, Lars A Wern. Wern är både intellektuell, uppfinnare och juridiskt kunnig inom immaterialrätt. Han vet hur nyskapande uppfinningar vanligen utvecklas. En självständig uppfinnare gör empiriska experiment skaffar sig unika kunskaper. Hen skapar en produkt som löser ett eller flera praktiska problem. Uppfinningen elastiskt tuggummi är disruptiv. JAWPEER kan förändra tuggummimarknaden och skapa nya icke-invasiva medicinska produkter som är av stor nytta.

En idé som ligger i tiden

“Ingenting är lika kraftfullt som en idé som ligger i tiden.” Citatet från Victor Hugo passar in på JAWPEER. Produkten är både hälsosammare och miljövänligare än traditionella tuggummin. Våra kroppar är anpassade för ett helt annat liv än det som vi moderna människor lever. Vi är ett flockdjur som mår bäst av att vara utomhus mycket och använda tänderna som redskap. Tuggvänliga JAWPEER gör det lättare att leva som vi bör. När forskningsresultaten börjar strömma in kommer det visa sig att de är användbara både inom tandvård, skönhetsvård och inte minst inom neurologisk medicin. När marknaden växer kan patenten ligga till grund för global licenstillverkning.

JAWPEER ökar neuroplasticiteten

Preliminära studier tyder på att CHEWPEER ökar neuroplasticiteten. Det betyder att hjärnan kan ändra och programmera sig själv även senare i livet. Utan neuroplasticitet skulle vi inte kunna lära oss nya saker. Om resultaten bekräftas så kommer produkterna bli oumbärliga för alla som vill optimera sina hjärnor eller ändra sitt vanemässiga sätt att tänka. Därför kan uppfinningen elastiskt tuggummi underlätta studier eller förbättra idrottsresultat. Varianter av CHEWPEER kan användas för att rehabilitera utbrända, trafikskadade, traumatiserade eller kriminella hjärnor. Möjligheterna är enorma.

utforska

Välkommen att skriva en kommentar!