Publicerad den Lämna en kommentar

Elastiska tuggummin är tuggvänliga

Elastiska tuggummin är mer tuggvänliga än plastiskt tuggummi

Elastiska tuggummin är tuggvänliga. Tuggvänlighet kan definieras som tuggkvalitet multiplicerat med tuggtiden. Tuggkvalitet är ett subjektivt mått. Många tycker att krispiga saker som t.ex chips är sköna att tugga på. Chips är tyvärr bara krispiga i några sekunder. Målet med JAWPEER är att göra världens tuggvänligaste produkter. Förutom att vara sköna så ska de också vara tuggbara lång tid. Det finns olika sätt att räkna tuggbarhet, men vi använder enheten Joule (J) för att beräkna vilken tuggenergi som krävs. När man tuggtränar vill man göra av med energi. En Joule är ungefär lika med arbetet som krävs för att lyfta en tyngd på 1 kilo en decimeter.

CHEW PEER har 24 000 Joule tuggenergi

En genomsnittlig CHEW PEER-tugga är 5 mm gånger 20 kg tryck   =  0.005 m * 20 kg  = 1 J. Anta för enkelhetens skull att varje tugga tar c:a 0.6 sek. Då tuggar vi 100 ggr/ minut. En CHEW PEER klarar minst 4 timmars tuggning. Det är 240 minuter. Med hundra tuggor i minuten innebär det 24 000 tuggor. Om varje elastiskt tugga kräver 1 J så blir den totala tuggenergin i en CHEW PEER 24 000 J. Därför tycker vi att elastiska tuggummin är tuggvänliga.

Plastiskt tuggummi har 150 Joule tuggenergi

Plastiskt tuggummi har två tuggfaser. I första fasen tuggar man sönder ytlagret. Då är tuggmotståndet lika stort som hos CHEW PEER, fast tuggan är bara 3 mm tjock. Tre millimeter gånger 20 kg är 0.6 J. Om det tar 100 tuggor att tugga sönder detta lager blir tuggenergin 60 J. Sen blir det betydligt mjukare. En genomsnittlig plastisk tugga är 3 mm gånger 1 kg tryck. Det ger 30 milliJoule. Ett tuggummi räcker normalt 30 minuter. Med tugghastigheten 100 tuggor/minut innebär det 3000 tuggor. 3000 gånger 30 mJ blir tuggenergin 90 J. Tillsammans med första tuggfasen blir den totala tuggenergin 60 + 90 = 150 Joule. Med andra ord inte lika bra som elastiska tuggummin.

Billigare att köpa CHEW PEER

Enligt räkneexemplet har en genomsnittlig CHEW PEER har samma tuggenergi som 160 plastiska tuggummin. Tuggummi kostar omkring 50 öre/st. Om du ska köpa tuggummi med samma tuggenergi som en CHEW PEER får du betala 80 kronor. En förpackning CHEW PEER medium innehåller 8 produkter och kostar 247 kr. Du får betala 8 gånger 80, d.v.s 640 kronor för samma tuggmotstånd om du köper plastiskt tuggummi istället. Det är nästan 250% dyrare.

Många morötter blir det

Men man kan äta morötter istället, invänder någon. Det stämmer! En morot är c:a 16 cm lång. Om vi delar upp den i 5 mm tuggbara skivor får vi 32 skivor med tuggmotståndet 10 kg.  Varje skiva tuggas 50 gånger. 32 skivor gånger 50 är 1600 tuggor.  Varje tugga kräver tuggenergin 10 kg gånger 5 mm = 0.5 Watt. En morot kräver alltså 800 Joule tuggenergi. För att använda lika mycket energi som en enda CHEW PEER måste du alltså tugga i dig 30 morötter. Då är det inte lika nyttigt längre och man kan få rejält ont i magen.

Man måste äta 30 morötter för att få samma tuggenergi som en normal CHEW PEER

Välkommen att skriva en kommentar!