Would you like JAWPEER?

Would you like JAWPEER?
Rank the statements with a number on a scale from 1-5 where:
1 = absolutely NO,  2= maybe not, 5= YES indeed!

A Chewing Gum has too little chewing resistance.

To look good is important.

I love to feel awake and alert.

I like to chew on some stuff.

I am afraid of getting dementia.

I shop eco-friendly.

Most important to me is to feel good.

Is JAWPEER for you?

Is JAWPEER for you?
Rank the statements with a number on a scale from 1-5 where:
1 = absolutely NO,  3 = maybe, 5 = YES indeed!

A Chewing Gum has too little chewing resistance.

To look good is important.

I love to feel awake and alert.

I like to chew on some stuff.

I am afraid of getting dementia.

Most important to me is to feel good.

I want to reduce the waste.

Är JAWPEER lämpligt för dig?

Är JAWPEER lämpligt för dig?  Sex påståenden bedöms på skalan 1 - 5 där 1 betyder "absolut inte" och 5 "stämmer exakt". Om du sammanlagt får mer än 15 poäng så är det bara att HANDLA.

Ett tuggummi ger för litet tuggmotstånd.

Utseendet är viktigt för mig.

Jag brukar tugga på en massa konstiga saker.

Jag älskar när hjärnan känns pigg och vaken.

Jag är orolig för att bli glömsk eller dement.

Det är viktigt för mig att må bra.

Jag handlar miljövänligt.