Publicerad den Lämna en kommentar

Hur hjärnan uppfattar kroppen

Hur hjärnan uppfattar kroppen och hur kroppen ser ut är två helt olika saker. Hjärnan förstorar till exempel munnen och händerna.

Hjärnan uppfattar kroppen annorlunda än hur spegelbilden ser ut. Om man tittar på hur hjärnbarken hänger samman med de olika kroppsdelarna så blir det tydligt. Motor cortex (rött) utför rörelser medan Sensory cortex (blå) tar emot sinnesintryck. Det visar sig att en stor del av hjärnbarken är kopplad till ansiktet och munnen. Händer och fötter tar också mycket plats men resten av kroppen verkar inte vara lika viktig.

Experiment under hjärnoperationer

Det här har man kommit fram till genom experiment med patienter som opereras i hjärnan. Operationerna kan vara långa och patienterna måste vara vakna. Därför upplever de att det är trevligt med litet variation under tiden. När forskarna stimulerade hjärnbarken med svag elektrisk ström så upplevde patienterna det i olika kroppsdelar. Efteråt har forskarna kunnat rita en karta som visar var på hjärnans yta olika delar av kroppen känns.

Homonculus är en bild av hur hjärnan uppfattar kroppen

Homonculus visar hur hjärnan uppfattar kroppen

Om man ritar hur hjärnan uppfattar människokroppen så ser den ut ungefär som Homonculus ovan. Med andra ord så blir den förvrängd. Men bilden stämmer inte helt. Till exempel borde figuren ha ännu större käkar och dessutom gapa mer. Munnens insida är nämligen enorm i hjärnan.  Det gör att den kan fungera som kroppens laboratorium. Om vi vill undersöka någonting riktigt noga så stoppar vi det i munnen och tuggar på det. Det betyder att stora delar av hjärnan samverkar för att analysera föremålet.

Samverkan av olika sinnen i munnen kallas munkänsla. Med munkänslan kan vi avgöra vad som är ätligt och inte. Sensationer som värme, hetta, kyla och stickningar registreras på kemisk väg. Munkänslan uppstår genom en kombination av olika nerver i munnen och på tungan. Därför upplever vi saker bättre som vi stoppar i munnen. Munkänslan används tyvärr alltför sällan. Om du vill stimulera den så finns det nu en bra produkt: JAW PEER. Eftersom vi har olika tycke och smak så kan den innehålla olika stora och olika hårda CHEW PEER. Tanken är att du ska kunna hitta din egen favorit och sedan prenumerera på den om du vill.

Välkommen att skriva en kommentar!