Publicerad den Lämna en kommentar

Munnens starka koppling till hjärnan

Munnens starka koppling till hjärnan går via nerverna. Kranialnerverna är hjärntrafikens ”motorvägar” som kopplar våra sinnen direkt till hjärnan. Vi har tolv par kranialnerver som syns på hjärnans undersida. Tjockast är Trillingnerven (Trigeminal). Trigeminal är framförallt kopplad till munhålan, till underkäken och överkäken. Det borde betyda att munhålan kan förmedla mer information än synnerven.

Hjärnans tolv kranialnerver. De fem markerade nerverna är kopplade till munhålan, bland annat den största Trigeminal.

De tolv kranialnerverna och deras funktioner:

I: Luktnerven (olfactory) förmedlar dofter från luktceller i näsan.
II: Synnerven (optic) ger oss synintryck via ögats ljuskänsliga tappar och stavar
III: Ögats muskelnerv (oculomotor) styr de fina muskler som reglerar ögats ljusintag och synskärpa.
IV: Ögonhålans nerv (trochlear) gör så att vi kan rulla och ”himla” med ögonen.
V: Trillingnerven (trigeminal) förmedlar känsel i ansiktet, tänderna och munhålan.
VI: Sidtittarnerven (abducens) styr förmågan att titta åt sidorna.
VII: Ansiktsnerven (facial) sköter mimik, läpprörelser och smak mm.
VIII: Balans- och hörselnerven går till örat där den registrerar ljud och sköter balansen.
IX: Tung- och svalgnerven är inblandad i tungans känsel, sväljreflex och salivproduktion.
X: Vagusnerven styr stämbanden och kommunicerar med hjärtat, tungan och bukhjärnan.
XI: Extranerven är den nerv som styr hals- o nackmuskler.
XII. Tungmuskelnerven kontrollerar sju tungmuskler som styr vår talförmåga.

Nervkopplingarna berättar för oss vad som är viktigt för hjärnan. Lägg märke till att fem av de tolv kranialnerverna är sammankopplade med munnen på olika sätt, medan till exemel bara en av nerverna är kopplad till hörseln. Hjärnan prioriterar alltså munnen. Munnens starka koppling till hjärnan innebär att du kan stimulera hjärnan på ett enkelt sätt: genom att tugga CHEW PEER!

Välkommen att skriva en kommentar!