Publicerad den Lämna en kommentar

Elastiska tuggummin förenar konst och vetenskap

En skål med frukter. Målad av Edouard Manet
Elastiska tuggummin bygger på konst och vetenskap. Bild av Edouard Manet

Vad är elastiska tuggummin? Till att börja med är det en produkt som förenar konst och vetenskap. Elastiska tuggummin har sina historiska rötter inom konsten. De förstås därför bäst mot denna bakgrund. Det som skiljer konst från andra hantverksföremål är att konsten inte har någon instrumentell nytta. En vacker skål kan man ha frukter i, men en vacker bild av en skål är bara vacker. Konsten skapar en upplevelse som tillfredsställer hjärnans estetiska behov. Precis som elastiska tuggummin.

Hur modernismen växte fram

Bildkonst har tidigare ofta använts för att porträttera. Ju mer likt originalet, desto bättre ansågs bilden vara. Skickliga konstnärer levde på att måla av rika och mäktiga personer. Därefter när kameran uppfanns blev det kris. Konstnärerna kunde inte konkurrera med fotograferna när det gällde att avbilda verkligheten. Därför var målarna tvungna att omformulera sin uppgift. En ny inställning växte fram: Varför avbilda något som redan finns? Den moderna konstnärens utmaning blev att skapa NYA bilder. För de moderna konstnärerna var den tomma, rektangulära målarduken en utmaning. Om du skapar något som inte liknar tidigare målningar så har du bevisat att du är en modern konstnär.

Likheterna mellan konst och vetenskap

Modern konst är också nära besläktad med vetenskap. Även inom vetenskap är det NYA intressant. Om två personer upptäcker samma sak så är det den som först publicerar resultaten som får äran. Konkurrensen medför att vetenskapen som helhet utvecklas snabbt. Ny konst eller vetenskap definieras i relation till den befintliga. Likt ett träd som växer finns en strävan uppåt, mot nya höjder. De nya upptäckterna eller trenderna sker högst upp i trädet. Den som vill bidra till utvecklingen måste därför stå på giganternas axlar.

Modern konst lämnar tavlans ramar

Så småningom blev målardukens möjligheter uttömda. Det mesta som kunde göras på en vit duk var redan gjort. Då överskred den moderna konsten sina ramar. Det uppstod konceptkonst. Konceptkonst bygger på att det är idén bakom verket som är konstens väsen. Därmed blev konsten tydligt sammanlänkad med vetenskapen. Vetenskap bygger också på idéer, eller teorier som de kallas. Både konst och vetenskap testar nya idéer. Idéerna fungerar som recept på praktiska experiment. Konceptkonst behöver inte vara en tavla. Det kan lika gärna vara en pissoar, en skulptur eller elastiska tuggummin. Massmedia gjorde att Andy Warhols popkonst fick ett enormt genomslag. Förhållandet mellan John Lennon och konceptkonstnären Yoko Ono speglade tiden. Modern konst gifte sig med popkultur på 60-talet.

Elastiska tuggummin är konceptkonstverk som har lämnat tavlans snäva ramar
JAWPEER är konst för andra sinnen än syn och hörsel

Elastiska tuggummin är modern konst på en ny scen

Konsten utvecklas hela tiden. Som en följd av filmkonsten är det audiovisuella fältet lika utforskat idag som målarduken var tidigare. Det som återstår är att skapa konst som stimulerar andra sinnen, exempelvis doft, smak och känsel. Dessa tre sinnen förenas i munnen. Elastiska tuggummin är konceptkonst som ska upplevas med munnen. Konsthistoriskt är produkterna närmast besläktade med de skulpturer av elastiska material som många samtidskonstnärer arbetar med. Plastiska tuggummi blev en del av populärkulturen. Elastiskt tuggummi är därför en sorts samtida popkonst. Visionen för JAWPEER är att bli något av en popstjärna på den orala scenen.

Varför uppstod elastiska tuggummin nu?

Silikon upptäcktes 1823 av Berzelius och började massproduceras på 1900-talet. US Army skickade plastiska tuggummin till sina soldater i tjänst redan under första världkriget för att de skulle hålla humöret uppe. Man har alltså känt till tuggummits stimulerande effekter länge. Elastiska tuggumin kunde ha uppstått för 100 år sedan. Varför har de inte skapats tidigare? Antagligen därför att effekterna av att tugga inte var vetenskapligt belagda. På den tiden visste man inte att hårdare tuggmotstånd gav större effekt på hjärnan. Genom magnetröntgen är det möjligt att undersöka hjärnan utan fysiska ingrepp. Asiatiska forskare har under de senaste 20 åren undersökt hur tuggning påverkar hjärnan. Deras forskning visar att tuggning har stora effekter. Ju hårdare tuggmotstånd desto större är effekten.

Elastiska tuggummin förenar konst och vetenskap

Sammanfattningsvis förenar elastiska tuggummin konst och vetenskap. Från konsten kommer uppmaningen att skapa något nytt. Vetenskapen gör att vi kan se konsten i ett nytt ljus. Genom att studera vad som händer i hjärnan när vi upplever konst kan vi undersöka skönhet ur ett neuologiskt perspektiv. Olika sorters konst stimulerar olika hjärnområden, men en del som ofta är inblandad sitter precis bakom ögonen. Elastiska tuggumin är utformade för att ge en estetisk upplevelse. Vi kan även se upplevelesen med magnetröntgen som en tydlig aktivering av central delar av hjärnan, däribland Motor Cortex.

Välkommen att skriva en kommentar!