Publicerad den Lämna en kommentar

Känn dig själv

Känn dig själv – inskriptionen över Apollos tempel i antika Grekland
Känn dig själv

Känn dig själv genom personlig vetenskap. JAWPEER vill göra det lättare att optimera sig själv. Många strävar efter att lära känna och definiera sig själv. Genom att tugga kan både hjärnan och utseendet förbättras, något som de flesta önskar sig.

Känn dig själv


Känn dig själv
var en berömd inskription över Apollos tempel i antika Grekland. De gamla grekernas tränade, dansade, festade, fastade, tuggade och filosoferade för att lära känna sig själva. Filosofen Michel Foucault menade att det vi kallar själv är fysiskt mätbart och ingenting mystiskt. Biohacking, fitness, bodybuilding, yoga, meditation, kampsport, E-Sport och E-hälsa är strategier att lära känna sig själv. Eftersom människor är olika finns det ingen metod som passar alla. Vilka vi är och vill vara bestäms av arvet, miljön och vanorna.

Arvet


Vårt arv är hårdkodat i generna. Vi kan inte ändra DNA, men vi kan anpassa oss efter det. Genom ett DNA-test kan vi kartlägga våra egenskaper och utnyttja kunskapen. Vad som är bra och hälsosamt varierar mellan olika individer. Evolutionär medicin bygger på insikten att vårt DNA inte har anpassa sig till de snabba förändringarna i samhället. Eftersom vi genetiskt sett fortfarande är stenåldersmänniskor så är det t.ex bra att äta paleodiet och tugga mycket. Vad maten innehåller är en fråga om näringslära. En kost som är anpassad till ditt DNA kan öka ditt välmående, minska risken för sjukdomar och förlänga livet. Men det räcker inte med att äta rätt, du måste ha en bra miljö också.

Miljön


Människans miljö har förändrats enormt mycket sedan stenåldern, och då syftar vi inte bara på växthuseffekten. Genetiskt är vi gjorda för att leva som jägare-samlare i flock och sova under bar himmel. Nu bor de flesta i städer, lever ett stillasittande liv och äter färdiglagad mat. Våra förfäder arbetade hårt för att vi skulle få det bekvämare. Enligt ”ismannen” Wim Hof kan alla stärka sitt immunförsvar genom att ta sig ur comfort zone och utsätta kroppen för extrem stress som syrebrist och kyla. Att leva alltför bekvämt kan i längden vara förödande.

Vanorna

Om du vill göra en bestående förändring i livet måste du förändra en vana. Vanor gör vi regelbundet utan att tänka. Psykologen William James menade att 99.9% av vårt beteende styrs av vanor. Goda vanor får dig att må bra och vice versa. Självkontroll handlar mer om goda vanor än att blockera impulser. Men de flesta försök att ändra vanor misslyckas. Vanor bör man därför försöka ändra gradvis och ta ett steg i taget. Som med JAWPEER: börja försiktigt. På så sätt hinner kroppen anpassa sig.  

Lär känna dig själv

Samtidens individualistiska projekt är att utforska och identifiera sig själv. Ditt DNA kan du inte ändra, men du kan ändra miljö och byta vanor. Forskning visar att det är lättast att ändra en vana samtidigt som du byter miljö. Om du flyttar eller byter jobb så bör du också passa på att ändra en vana till det bättre. Försök inte ändra många vanor. Chansen att lyckas är mycket större om du koncentrerar dig på en sak i taget. Innan du ändrar dig är det bra om du lär dig hur du själv fungerar.

Self-tracking med en smart watch gör det enkelt att bedriva personlig vetenskap.

Personlig vetenskap växer med self-tracking

Personlig vetenskap är kanske den snabbast växande trenden i världen. I ett TED Talk berättar Gary Wolf om teknologin som förändrar vår livsstil: smart watches, mobilappar, IoT och molntjänster övervakar våra fysiska kroppar dygnet runt, även på natten. Inte bara om du sover utan även vilken sorts sömn – djup, lätt eller REM-sömn. Att kartlägga sina egna vanor med teknikens hjälp kallas self-tracking. Det innebär att man mäter hur kroppen beter sig i olika situationer. Idag har mer än varannan svensk en app för att hålla reda hur mycket de tränar, äter eller sover. Tekniken gör personlig vetenskap mycket enklare. Det enda som krävs är att man är systematisk och nyfiken.

The Quantified Self – känn dig själv med teknikens hjälp

Om vi vill bli mer effektiva och rationella, så behöver vi lära känna oss själva bättre, menar Gary Wolf. Han startade QS-rörelsen, en community som sysslar med självkunskap. Många fysiska samband är generella och gäller för oss alla: Sover vi för litet så blir vi trötta, överanstränger vi en muskel så får vi träningsvärk etc. Men vissa samband skiljer sig därför att vi har olika kroppar, blodgrupp, allergier eller hormoner. Självkunskap handlar om att förstå saker som påverkar dig och ingen annan.

Personlig vetenskap är precis som vanlig vetenskap

Personlig vetenskap använder samma metoder som vanlig vetenskap. Det handlar om att på experimentell väg hitta samband mellan orsak och verkan. Skillnaden är att forskaren och studieobjektet är en och samma person. Om du vill experimentera med dig själv är det lämpligt att undersöka en sak i taget. Annars kan det vara svårt att se vad som orsakar vad. Om du vill veta vad som händer när du tuggar JAWPEER finns det mycket att utforska. Vad händer med salivflödet? Hur reagerar käkmusklerna? Upplever du någon skillnad i koncentration? Stress? Humörförändringar? Utseende? Men ta en sak i taget. Bäst är om du kan mäta effekten med ett instrument så du slipper göra subjektiva uppskattningar.

JAWPEER är noga med säkerheten

För att våra användare ska vara säkra är JAWPEER noga med riskerna. Materialet är vältestat och utsöndrar inga skadliga ämnen. För att undersöka vad som händer om någon skulle råkar svälja produkten så har jag svalt en med flit. Den passerade obemärkt genom matsmältningssystemet kan jag berätta. De som ändå är oroliga för att  svälja produkten rekommenderar vi att använda säkerhetslina.

Utforska dina okända sinnen

Filosofen Aristoteles som levde på antiken trodde att vi bara hade fem sinnen, och det kanske du också har hört. Men vi har många fler – minst tretton stycken. Att tugga kan stimulera åtminstone tio. Munnen registrerar smak och lukt, men även temperatur, smärta, proprioception, lätt beröring, hård beröring, äckelkänslor (ett eget sinne!), vätske- och saltbalans. Alla dessa sinnen förenas i det som kallas munkänsla. JAWPEER är därför en upplevelse utöver det vanliga. CHEW PEER Collection innehåller produkter som är olika stora och hårda för att du ska kunna undersöka din munkänsla och förhoppningsvis hitta en personlig favorit.

Rapportera gärna intressanta resultat

Om du använder JAWPEER och upptäcker ett intressant samband så bör du bli extra uppmärksam. Upprepa experimentet för att se om det ger samma resultat igen. Ändra litet på experimentet och försök få ett annat resultat. Tänk på att kroppen stävar efter jämvikt, så den anpassar sig successivt. Om resultatet kvarstår, försök att mäta resultatet kvantitativt på något sätt och rapportera till oss. Den tekniska utvecklingen gör det mycket lättare för oss att lära känna oss själva än det var i antika Grekland. Lycka till!

utforska JAWPEER
Publicerad den Lämna en kommentar

Elastiska tuggummin förenar konst och vetenskap

En skål med frukter. Målad av Edouard Manet
Elastiska tuggummin bygger på konst och vetenskap. Bild av Edouard Manet

Vad är elastiska tuggummin? Till att börja med är det en produkt som förenar konst och vetenskap. Elastiska tuggummin har sina historiska rötter inom konsten. De förstås därför bäst mot denna bakgrund. Det som skiljer konst från andra hantverksföremål är att konsten inte har någon instrumentell nytta. En vacker skål kan man ha frukter i, men en vacker bild av en skål är bara vacker. Konsten skapar en upplevelse som tillfredsställer hjärnans estetiska behov. Precis som elastiska tuggummin.

Hur modernismen växte fram

Bildkonst har tidigare ofta använts för att porträttera. Ju mer likt originalet, desto bättre ansågs bilden vara. Skickliga konstnärer levde på att måla av rika och mäktiga personer. Därefter när kameran uppfanns blev det kris. Konstnärerna kunde inte konkurrera med fotograferna när det gällde att avbilda verkligheten. Därför var målarna tvungna att omformulera sin uppgift. En ny inställning växte fram: Varför avbilda något som redan finns? Den moderna konstnärens utmaning blev att skapa NYA bilder. För de moderna konstnärerna var den tomma, rektangulära målarduken en utmaning. Om du skapar något som inte liknar tidigare målningar så har du bevisat att du är en modern konstnär.

Likheterna mellan konst och vetenskap

Modern konst är också nära besläktad med vetenskap. Även inom vetenskap är det NYA intressant. Om två personer upptäcker samma sak så är det den som först publicerar resultaten som får äran. Konkurrensen medför att vetenskapen som helhet utvecklas snabbt. Ny konst eller vetenskap definieras i relation till den befintliga. Likt ett träd som växer finns en strävan uppåt, mot nya höjder. De nya upptäckterna eller trenderna sker högst upp i trädet. Den som vill bidra till utvecklingen måste därför stå på giganternas axlar.

Modern konst lämnar tavlans ramar

Så småningom blev målardukens möjligheter uttömda. Det mesta som kunde göras på en vit duk var redan gjort. Då överskred den moderna konsten sina ramar. Det uppstod konceptkonst. Konceptkonst bygger på att det är idén bakom verket som är konstens väsen. Därmed blev konsten tydligt sammanlänkad med vetenskapen. Vetenskap bygger också på idéer, eller teorier som de kallas. Både konst och vetenskap testar nya idéer. Idéerna fungerar som recept på praktiska experiment. Konceptkonst behöver inte vara en tavla. Det kan lika gärna vara en pissoar, en skulptur eller elastiska tuggummin. Massmedia gjorde att Andy Warhols popkonst fick ett enormt genomslag. Förhållandet mellan John Lennon och konceptkonstnären Yoko Ono speglade tiden. Modern konst gifte sig med popkultur på 60-talet.

Elastiska tuggummin är konceptkonstverk som har lämnat tavlans snäva ramar
JAWPEER är konst för andra sinnen än syn och hörsel

Elastiska tuggummin är modern konst på en ny scen

Konsten utvecklas hela tiden. Som en följd av filmkonsten är det audiovisuella fältet lika utforskat idag som målarduken var tidigare. Det som återstår är att skapa konst som stimulerar andra sinnen, exempelvis doft, smak och känsel. Dessa tre sinnen förenas i munnen. Elastiska tuggummin är konceptkonst som ska upplevas med munnen. Konsthistoriskt är produkterna närmast besläktade med de skulpturer av elastiska material som många samtidskonstnärer arbetar med. Plastiska tuggummi blev en del av populärkulturen. Elastiskt tuggummi är därför en sorts samtida popkonst. Visionen för JAWPEER är att bli något av en popstjärna på den orala scenen.

Varför uppstod elastiska tuggummin nu?

Silikon upptäcktes 1823 av Berzelius och började massproduceras på 1900-talet. US Army skickade plastiska tuggummin till sina soldater i tjänst redan under första världkriget för att de skulle hålla humöret uppe. Man har alltså känt till tuggummits stimulerande effekter länge. Elastiska tuggumin kunde ha uppstått för 100 år sedan. Varför har de inte skapats tidigare? Antagligen därför att effekterna av att tugga inte var vetenskapligt belagda. På den tiden visste man inte att hårdare tuggmotstånd gav större effekt på hjärnan. Genom magnetröntgen är det möjligt att undersöka hjärnan utan fysiska ingrepp. Asiatiska forskare har under de senaste 20 åren undersökt hur tuggning påverkar hjärnan. Deras forskning visar att tuggning har stora effekter. Ju hårdare tuggmotstånd desto större är effekten.

Elastiska tuggummin förenar konst och vetenskap

Sammanfattningsvis förenar elastiska tuggummin konst och vetenskap. Från konsten kommer uppmaningen att skapa något nytt. Vetenskapen gör att vi kan se konsten i ett nytt ljus. Genom att studera vad som händer i hjärnan när vi upplever konst kan vi undersöka skönhet ur ett neuologiskt perspektiv. Olika sorters konst stimulerar olika hjärnområden, men en del som ofta är inblandad sitter precis bakom ögonen. Elastiska tuggumin är utformade för att ge en estetisk upplevelse. Vi kan även se upplevelesen med magnetröntgen som en tydlig aktivering av central delar av hjärnan, däribland Motor Cortex.

Publicerad den Lämna en kommentar

Riskerna med JAWPEER

Riskerna med JAW PEER och CHEW PEER är inte stora. Materialet är uppbyggt av kisel som är ett av jordens vanligaste ämnen.

Riskerna med JAWPEER är små, men de finns. Vi har satsat stenhårt på säkerhet. Därför är CHEW PEER gjorda av rent silikon. Den kemiska ryggraden i silikon är sand. Plaster är däremot uppbyggda av kolföreningar . Dessutom innehåller plast ofta mjukgörare (ftalater) som orsakar cancer hos försöksdjur. Silikon har funnit sedan 1940-talet och betraktas nästan som ofarligt. Idag finns det nästan överallt omkring oss. Silikon finns i bilar, datorer, köksredskap, leksaker, nappar, smink och bröstimplantat.

Stora silikonmolekyler är ofarliga

Silikonet i CHEW PEER består av jättelånga kedjor eller nät av molekyler. De kallas för polymerer och är elastiska. Polymererna bind samman av kisel (Si) som finns i sand, jordens näst vanligaste grundämne. Kiselbaserade polymerer är mycket inerta. Det betyder att det inte blandar sig med organiska ämnen. Om man skulle råka få i sig en bit silikon så går den därför rakt genom kroppens matsmältningssystem utan påverkan. För kemiska ämnen gäller generellt att ju mindre och lättare molekyler är, desto farligare. Materialet i CHEW PEER kontrolleras av ett oberoende vetenskapligt testlaboratorium. De gör en materialanalys och kontrollerar att inga små skadliga molekyler frigörs vid tuggning.

Riskerna med JAWPEER testas av oberoende lab

Alla nya material som JAWPEER provar testas av det statliga bolaget Research Institue of Sweden, RISE. I rapporten från oktober 2020 (201016) framgår att RISE inte hittar några linjära L3-L6 eller cykliska D3-D6 siloxaner i vårt material. Siloxaner är små molekyler som kan lagras i kroppen. I analysen från den 11 november 2020 jämför vi JAWPEERs olika modeller med CHISELL och JAWLINER. Produkt A är från CHISELL 2.0 REGULAR BITE medium och produkt B är JAWLINER Advanced.

CHEW PEER är renast på marknaden

Vi har alltså även analyserat andra aktörer på marknaden. Resultatet visar att deras produkter inte är lika rena. Kromatogramen visar en kurva över materialet. X-axeln visar på molekylernas storlek och Y-axeln visar mängden. Höga värden till vänster i kurvan betyder att det finns mycket små molekyler i provet. Alla CHEW PEER som testades var renare än konkurrenternas produkter. Vår svenska producent gjorde fel en gång vid tillverkningen. Det är den gråa produkten (nr 5) som vi aldrig skulle drömma om att sälja. Kromatogramet för nummer 5 är sist i dokumentet. Silikonet är inte rent. Därför är kurvan inte lika ”toppig” som våra vanliga produkter. Men denna misslyckade produkt innehåller ändå mindre småmolekyler än konkurrenterna A och B. Riskerna med JAWPEER är alltså mindre än med konkurrenterna. CHEW PEER innehåller inga skadliga ämnen.

Hur olyckor kan undvikas

CHEW PEER är alltså gjord av rent silikon som testas av oberoende lab. Materialet är ofarligt. Men JAWPEER har även andra risker: vad händer om man sätter i halsen? Det är den allvarligaste risken. Vi har gjort allt för att undvika olyckor. Dels är materialets sådant att hjärnan känner att det inte bör sväljas. Dels är designen så att den inte kan täppa till luftstrupen. Men olyckor kan inträffa. Därför kan man använda en säkerhetslina av tandtråd. Säkerhetslinan fäster man i CHEW PEER och till exempel i ett knapphål. Man bör inte ha den som ett halsband. Tandtråd är vass. Om linan fastnar så kan den skada halsen. Detaljerade föreskrifter finns i instruktionerna som medföljer produkten.

Riskerna med JAWPEER minimeras om man följer instruktionerna

JAWPEER har många goda sidor, men det är inte bra att tugga för mycket. Om man är otränad kan musklerna bli överansträngda. Om man har ont i käken så bör man vara extra försiktig. Felaktig belastning kan nämligen förvärra problemen. Runt var tionde person har problem med smärtor i käken eller ansiktet. Å andra sidan kan problemen bero på att musklerna är otränade. Direkt efter måltid är det lämpligt att tugga. Då rengör man tänderna och ger magen saliv till matsmältningen. En halvtimme efter måltiden bör dock magsäcken få vara i fred.

Viktigt med god hygien

JAWPEER är en förvaringsask för god hygien. Det är viktigt att CHEW PEER förvaras säkert mellan tuggningarna. De ska inte exponeras för bakterier eller virus. Saliv dödar visserligen bakterier, men det hjälps inte om man tar i produkten med smutsiga fingrar. Därför innehåller JAWPEER instruktioner för säker hantering. Instruktionerna berättar hur produkten bör skötas hygieniskt. De visar också hur riskerna med JAWPEER kan minskas.

Publicerad den Lämna en kommentar

Plastiskt tuggummi skräpar ner

Plastiskt tuggummi skräpar ner

Plastiskt tuggummi skräpar ner. Vi människor tuggar 500 000 ton tuggummi varje år. Mycket blir skräp på gator och torg. Drygt tjugo procent av all nedskräpning i Sverige är tuggummi. Det är dyrt att ta bort och därför förbjudet i t.ex. Singapore. I Rom kostar det 1 Euro (10 sek) att ta bort ett enda tuggummi från gatan. I London kostar det 10 miljoner pund varje år att ta bort tuggumifläckar. Inför OS i London 2012 städade man bort alla tuggummin å innerstadens gator. Det var 100 tuggummin på varje meter väg. Stockholms stad har en person anställd för att ta bort plastiskt tuggummi. Drottninggatan kostar en miljon kronor att städa ren från tuggummi och det tar en dryg månad. Sen dröjer det inte länge förrän det är dags att börja om från början igen.

Plastiskt tuggummi inte bra för kroppen

Basen i plastiskt tuggummi (Gum Base) består av plast- och oljeprodukter. Det tar 20-25 år för naturen att bryta ned Gum Base, därför är det inte särskilt miljövänligt. Plastiskt tuggummi skräpar ner även i kroppen. De innehåller ofta konstgjorda sötningsmedel som sorbitrol, xylitol och aspartam. Sorbitol kan vara laxerande och för de som är allergiska mot aspartam är det livsfarligt. För hundar är plastiskt tuggummi också livsfarligt. Hundar tål nämligen inte xylitol. Många tuggar tuggummi för att få fräschare andedräkt, men de tillsatta smakämnena kan på sin höjd dölja den dåliga andedräkten. Det är saliven som gör andedräkten bättre. Salivutsöndringen är större om vi tuggar på hårdare material därför att då stimuleras spottkörtlarna mer. Därför får du bättre andedräkt av elastiska tuggummin.

Elastiskt tuggummi skräpar inte ner

JAWPEER säljer elastiskt tuggummi. Till skillnad från plastiskt tuggummi så klibbar de inte. De fastnar inte i asfalten och skräpar inte ner. JAWPEER ger prenumeranterna rabatt om de skickar tillbaka sina gamla använda produkter. De används för att tillverka nya yogamattor mm. Därför skräpar inte elastiskt tuggummi ner. Elastiskt tuggumi behåller samma form och tuggmotstånd. Därför kan det användas flera gånger. Ett enda elastiskt tuggummi har större tuggmotstånd än en hel ask (20-24) plastiska tuggummin. Vi tycker att våra produkter är minst 20 gånger bättre för miljön än plastiskt tuggummi.

utforska JAWPEER