Publicerad den 1 kommentar

Kraftfullt tuggande kan motverka demens

UPPTÄCK JAWPEER

Kraftfullt tuggande kan motverka demens. En viktig anledning till varför man bör tugga är att det ökar blodflödet i hjärnan. För varje år vi blir äldre försämras blodflödet i hjärnan med en halv procent. Minskat blodflöde gör att hjärncellerna inte får syre och näring och att de successivt dör. Det kan leda till demens som är vanligt bland äldre.

Symptom på Alzheimer och vaskulär demens

Vanligaste demenssjukdomen är Alzheimer. Den kommer oftast smygande efter 65 års ålder. Alzheimers sjukdom påverkar funktioner som minne, tankeförmåga och förmågan att hitta. Omkring 20 % av alla demenser är cerebrovaskulära och försämrar alltså blodflödet i hjärnan. De som drabbas har ofta högt blodtryck och många äldre har både Alzheimers och vaskulär demens. De som drabbas blir ofta långsamma, har svårt att ta egna initiativ och får problem att klara vardagliga sysslor. Depression kan vara ett tidigt symptom. Läs mer om olika former av demens här.

Att tugga stimulerar hippocampus

Tuggning är ett effektivt sätt att upprätthålla hippocampus prestanda, som försämras med åldern. Därför kan tuggande motverka demens hos äldre människor. Tuggande ökar blodflödet i hjärnan och aktiverar flera olika hjärnområden. Syrehalten ökar bland annat i hippocampus genom tuggning. Flera studier på människor har visat att tuggande är effektivt för att bevara hjärnfunktioner som annars försämras med åldrande. Forskning från EU rapporterar om en koppling mellan munhälsa och kognitiva funktioner.

Även friska personer vinner på att tugga

Att tugga kan omedelbart ge bättre tankeförmåga, förbättrat ordminne och förkortad reaktionstid. Det gäller inte bara dementa. Personer i åldern 70-74 år utan demens men med dålig tuggförmåga visade sig prestera sämre på ett kognitivt test än de med bra tuggförmåga. Tuggfunktionen bedöms i termer av antalet tänder, maximal bitkraft, kontaktyta mellan tänderna och tuggpoäng. För normala försökspersoner är alla dessa värden högre än hos försökspersoner med kognitiv nedsättning. Resultat visar att tuggfunktionen är kopplad till kognitiv status, framförallt hos äldre personer.

JAWPEER är en svensk tuggprodukt med betydligt större tuggmotstånd än tuggummi. Att tugga ökar blodflödet i hjärnan. Jag har själv Alzheimer i släkten och tuggar JAWPEER minst en halvtimme om dagen. Min personliga rekommendation är att andra som är i riskgruppen för att utveckla demens borde överväga att skaffa JAWPEER och börja tugga för att hålla hjärnan vital.

skaffa JAWPEER

1 svar på “Kraftfullt tuggande kan motverka demens

  1. ”Oral health and healthy chewing for healthy cognitive ageing: A comprehensive narrative review” från 2020 bekräftar denna artikel. Där kan man läsa att vården för patienter med Alzheimer’s sjukdom och demens kostar samhället åtta tusen miljarder om året bara i Europa. Det är mer än vad cancer, hjärtsjukdomar och diabetes kostar tillsammans.Därför är det angeläget att försöka motverka dessa sjukdomar i hjärnan.

    Reviewen handlar om sambandet mellan tuggförmåga och tankeförmåga. Både djur- och människostudier visar att tuggandet aktiverar flera viktiga områden i hjärnan. Ökat tuggmotstånd ger större blodflöde i centrala delar av hjärnan. Det motverkar på något sätt bildandet av betaamyloid som orsakar Alzheimer’s sjukdom. Orsaksrelationen är komplex, och exakt varför tuggning har denna effekt är inte klarlagt.

    För att bevara sina kognitiva funktioner när man blir äldre bör i alla fall tuggsystemet fungera bra. Det är viktigt att tugga ordentligt för att förebygga kognitiv ohälsa. Goda tuggvanor motverkar inflammationer och ser till så att hjärnan håller sig frisk längre.

Välkommen att skriva en kommentar!