Publicerad den

Tugga är en revolution för hjärnan

En revolutionär rörelse: bilden föreställer den ryska revolutionen

Att tugga är en revolution för hjärnan. Revolution betyder omvälvning, att saker flyttas runt och byter plats. Ordet används mestadels om externa radikala samhälls- eller teknikförändringar, men lika radikala saker händer internt i kroppen. När vi tuggar CHEW PEER sker en revolution där själva tuggrörelsen är motorn. Effekten är ett ökat blodflöde till hjärnans centrala delar. Blodet förser hjärnan med syre och glukos som gör att vi orkar tänka. Men blodet innehåller också vätska som fyller ventriklarna – hjärnans hålrum – med cerebrospinalvätska. När vi anstränger hjärnan förbränner den energi. Vid förbränningen bildas restprodukter som måste spolas bort. Det gör vi på nätterna när vi sover med hjälp av cerebrospinalvätskan.

Tugga skapar en revolutionär våg i hjärnan

Tugga är en revolution för hjärnan. Men det är inte bara metabolismen som gör att tuggandet till en revolution. Förutom det ökade blodflödet så skapar revolutionen också en kraftig våg i hjärnan som är synlig på EEG. Hjärnvågor påverkar varandra. Därför är det troligt att tuggfrekvensen påverkar hela vårt sinnestillstånd på ett genomgripande sätt som vi inte riktigt har kartlagt än. Däremot vet vi litet om hjärnans vanliga vågor. Vi har fyra olika typer av hjärnvågor ständigt närvarande i hjärnan. Olika vågor dominerar vid olika tillfällen. Genom EEG har forskare studerat vilka effekter dessa vågor har. Ingen frekvens är god eller dålig, de kompletterar varandra:

  • Deltavågor (0.5-4 Hz): den typ av vågor som hjärnan bildar under djup sömn. Tuggrörelsen skapar en deltavåg i musklerna, liksom våra steg när vi springer. Då skulle man kunna tro att vi blir trötta av att tugga och träna, men det är tvärtom. Många undersökningar tyder på att vi istället blir vakna och alerta av att tugga. Och det blir vi ju faktiskt av att sova också. Att tugga JAW PEER är alltså en revolutionär rörelse som kan ha lika goda effekter som djup sömn.
  • Tetavågor (4-8 Hz): de ansvarar för känslan av ”flow” som har liknats vid att gå på moln. De skapar avslappning och låter kreativa idéer flöda, men leder ofta till dåsighet.
  • Alfavågor (8-13 Hz): aktiveras strax innan vi somnar, när vi vilar eller ligger ute i solen. Förknippas med avslappning.
  • Betavågor (13-32 Hz): vågor som skapas när vi arbetar fokuserat eller störs av oljud. De representerar en intensiv aktivitet i hjärnan. Personer med ångest producerar också mycket betavågor.
  • Gammavågor (32-100 Hz): snabbaste vågorna som skapas när vi är stressade och hanterar mycket ny information. De representerar en intensiv aktivitet som sker i hjärnan, till exempel i samband med lyckorus. Vid intensiv tuggning ökar dessa vågor. Intensiv REM-sömn (drömsömn) har också en stor andel gammavågor.
  • mot revolutionen!