Publicerad den Lämna en kommentar

Hur får man jämna tänder?

Hur får man jämna tänder? Boken JAWs: The Story of a Hidden Epidemic berättar att vi är den enda djurarten som har krokiga tänder och trånga käkar. Vi är inte helt ensamma förresten, våra tama husdjur har ofta krokiga tänder. Men deras vilda kusiner har inte samma problem. Det tyder på att problemet beror på något i människans livsstil.

Hur får man jämna tänder? Det är ett modernt problem. Döskallar från stenåldern visar att deras tänder satt i långa prydliga rader.

Döskallar från stenåldern har perfekta tänder

Döskallen på bilden är några tusen år gammal. Lägg märke till de jämna och räta tänderna. Skallen tillhörde en förhistorisk person som levde långt före tandläkare, tandställningar och tandborstar. Ändå är tandraderna jämna och alla tänder sitter på rätt plats. Så ser nästan alla välbevarade döskallar från stenåldern ut.

Hur får man jämna tänder naturligt

Hur kommer det sig att många idag har krokiga tänder? Ingen genetisk förändring under de senaste 10 000 åren som kan förklara saken. I princip föds alla med DNA för att utveckla normala tänder, käkar och tunga. Käkarna fortsätter växa efter födseln för att ge plats för alla tänder och se till att de passar ihop. Men det räcker inte med rätt gener, man måste också växa upp i en bra miljö. Det verkar vara här problemen uppstår.

Vi tuggar för litet

Hur får man jämna tänder? Vi vet att stenålderskost är nyttigt – mer protein och mindre kolhydrater. Men varför läser man inget om tuggandets viktiga roll? För att utveckla jämna tänder bör man tugga hårt.  Våra förfäder tuggande ungefär halva dagarna innan de uppfann matlagningen. De mekaniska krafterna som tuggandet innebär hjälper käkarna att växa till rätt storlek och form. Tuggandet får också tänderna i motsatta käkar att passa ihop med varandra.

Varför blir tänderna krokiga?

Studier av skelett visar att käkarna har blivit mindre och smalare sedan stenåldern.  Både över- och underkäken förändras  under utvecklingsprocessen. Vi har kommit till rymdåldern med våra stenåldersgener som utvecklades för att använda käkarna som verktyg. Miljön och maten har förändrats drastiskt. Den sannolika förklaringen till krokiga tänder är ändrade tuggvanor. Mjukare och mer lättuggad mat gör att käkarna inte breddas tillräckligt. Tänderna får helt enkelt inte plats i de smala och outvecklade käkarna. De slåss om utrymmet och en del tänder hamnar på tvären eller i gommen.

Tuggning handlar inte bara om att få jämna tänder utan om att öka utrymmet i luftvägarna.

Vilka problem kan uppstå?

Krokiga tänder betraktas som ett skönhetsproblem, men det finns effekter av dåligt tuggande som är betydligt värre. Smala käkar innebär trånga luftvägar. Trånga luftvägar gör det svårare att andas. För att få luft andas vi genom munnen istället för näsan. Dessutom får tungan inte riktigt plats i den smala munhålan. Tungan trycks då bakåt. Minskad tuggning leder också till försvagade tungmuskler. Sammantaget ger vår moderna livsstil sämre andning, framför allt på nätterna. I värsta fall blockeras syreupptagningen helt genom kraftiga sömnapnéer.

Hur får man jämna tänder genom att tugga?

JAWPEER är gjort för att träna upp tuggförmågan. Käkarna är plastiska. Visdomständerna är gjorda för att fungera som reservtänder. Om vi tappar en tuggtand så kryper visdomstanden långsamt fram och ersätter den. Tack vare att käkarna är plastiska kan vi förändra dem även i vuxen ålder. Det kallas för Mewing och har blivit en stor internationell trend. Mewing bygger, förutom flitig och hård tuggträning, på andra goda vanor. Med det menas att andas genom näsan, ha tungan mot gommen och att sova med stängd mun. JAWPEER är perfekt för att träna mewing. På sikt kan det ge både bättre andning och jämnare tänder.

Välkommen att skriva en kommentar!