Publicerad den Lämna en kommentar

Jägare-samlare jobbade hårdare med tänderna

Människor som lever i samklang med naturen använder munnen mer som redskap än vi moderna människor gör.

Jägare-samlare jobbade hårdare med tänderna och tuggade mer än vad vi gör idag. Darwinismen utformade oss för att överleva på savannen som andra djur. Käkarna är gjorda för att tugga. Därför är tändernas emalj är det hårdaste materialet i kroppen. Tuggmuskeln masseter är dessutom den starkaste muskeln i kroppen. Våra kroppar är alltså inte anpassade för det liv vi lever. De är inte ens gjorda för bondesamhället. Munnen har under nästan hela mänsklighetens historia varit vårt viktigaste verktyg och redskap. Äldsta tuggummit i världen är en 10 000 år gammal klump av björkkåda med tydliga tandavtryck som har hittats i södra Sverige.

Effekten av att jägare-samlare jobbade hårdare med tänderna

Skelett från förhistoriska människor visar att de ofta har jämna tänder. Deras tandytor är slitna och plana och framtänderna i över- och underkäken ligger ofta kant mot kant. Det beror på att jägare-samlare jobbade hårdare med tänderna. De tuggade flitigt så att tänderna utsattes för hård nötning. Våra förfäder har bitit i rötter och ben för att få i oss näring. De har tuggat på växtfibrer och djurhudar för att tillverka kläder, väskor och fiskenät. Munnen är anpassad för hård tuggning, därför flyttar tänderna sig i käken för att ge oss bra tuggytor. Visdomständerna är reservtänder: om vi tappar en bakre molartand så kryper visdomstanden fram och fyller hålet. Vi har ärvt denna funktion, men tuggandet har minskat mycket i modern tid.

Mindre tuggande ger mer problem

En teori är att minskat tuggande leder till olika tandproblem i moderna samhällen som skulle kunna bli bättre om vi använde våra tänder mer. Det skulle innebära att tändernas får möjlighet att förflyttar sig naturligt, vilket gör att vi får jämna tandrader. Nu när vi inte använder munnen lika mycket är de delar i hjärnan som styr den understimulerade. Det blir obalans när vissa delar av hjärnan är uttråkade medan andra arbetar för mycket. Ögonen blir överstimulerade, vi blir trötta och får huvudvärk. Mellan 5-15 % av den vuxna befolkningen har samtidigt ansiktssmärtor, problem med käken eller gnisslar tänder om nätterna. Det kan bero på understimulering av käkarna. JAWPEER är ett nytt tuggredskap för att stimulera munnen och käkarna som bygger på 10 000 år gamla idéer. Jägare-samlare tuggade mer och nu kan du göra detsamma.

skaffa JAWPEER

Publicerad den Lämna en kommentar

Hantera stress genom att tugga

Råttor kan hantera stress genom att tugga. Mycket tyder på att människor kan använda samma strategi

Råttor kan hantera stress genom att tugga. Det är jobbigt att vara stressad. Stress försämrar de nervsignaler som styr förmågan att tänka, minnas och lära sig. Våra hjärnor kan skadas av upprepade stressituationer och skadorna kan i värsta fall bli permanenta. Av etiska skäl har stress därför studerats i laboratorium via råttförsök.

I en vetenskaplig undersökning lät man två grupper av råttor utsättas för väldigt stressade situationer. Ena gruppen fick tugga på en träbit för att hantera stressen medan andra gruppen inte hade något att gnaga på. Därefter tog man blodprov på råttorna vid olika tidpunkter och mätte hur stressen hade påverkat hjärncellernas förmåga att överföra signaler. Inom 24 timmar var nervsignalerna återställda för de råttor som tuggade under stressen, medan signalöverföringen förblev låg i gruppen som inte tuggade.

Samband mellan stress och övervikt

Studien på råttorna visade att tuggandet hade en positiv inverkan på råtthjärnans förmåga att hantera stress. Att tuggande förbättrar återhämtning efter stress hos råttor kan tyda på att tugga är en bra strategi för att hantera allvarlig stress även hos människor. Vi bör dock inte gnaga på träbitar för det kan leda till att det fastnar flisor i tandköttet. Att äta en massa mat när man stressar är inte heller bra. Det finns nämligen ett samband mellan stress och övervikt. Eftersom råttor kan hantera stress genom att tugga är det kanske inte så konstigt om människor fungerar likadant. Många stressade personer får också lust att stoppa mat och godis i munnen, vilket kan ge övervikt och andra hälsoproblem.


Från DOI: 10.1016/j.neulet.2018.03.008

Nu finns det äntligen något att bita i som inte ökar midjemåttet. JAW PEER är en produkt som är framtagen för att hjälpa människor som ställer höga krav på sig själva. Personer som känner att de ligger på gränsen till att bli utbrända kan tugga på en CHEW PEER för att hantera stress. Därmed kan man undvika att riskera skador på hjärnan som tuff stress kan leda till. Men om varningsklockorna ringer för utbrändhet så bör man inte bara skaffa sig CHEW PEER utan också skaffa sig hälsosammare vanor.

skaffa JAWPEER