Publicerad den Lämna en kommentar

Att plugga och tugga

my teeth and JAWPEER
Take care of the whole mouth, not only the teeth.

Att plugga och tugga fungerar bra tillsammans. Det räcker inte med att bara studera hårt, man måste också kunna fokusera sig på examensuppgiften. Det verkar vara lättare att fokusera om man tuggar samtidigt. En vetenskaplig undersökning visade att man ökar blodet i delar av pannloben när man tuggar. Därför kan de som tuggar ha lättare att fokusera sig. Hjärnan kan lättare avskärma saker som stör när man är koncentrerad. Därför kan det vara smart för studenter att tugga CHEW PEER inför ett viktigt prov. Ett område som aktiveras när man tuggar kallas prefrontala cortex. Området tillhör de senast utvecklade delarna av hjärnan. Det styr bland annat arbetsminne och rumsligt tänkande. Tuggandet kan alltså förbättra arbetsminnet och samtidigt öka koncentrationen. Därför har de som studerar mycket att vinna på att tugga.
Från DOI: 10.1016/j.neulet.2008.03.033

Bättre studieresultat om man tuggar

Studenter som tuggar i samband med prov klarar sig bättre enligt en studie. Därför är det bra att ha något att tugga på när man studerar. Studien undersökte även om studenterna hade ångest eller upplevde stress i samband med examen. Resultatet visade att de studenter som tuggade mådde betydligt bättre än de andra. Dessutom presterade bättre resultat i jämförelse. Det betyder att tuggande dessutom verkar påverkar hur vi mår. Därför rekommenderas studenter att plugga och tugga samtidigt.
Från DOI: 10.1002/smi.2872

JAW PEER innehåller CHEW PEER

JAW PEER är en ask med CHEW PEER och andra tillbehör. CHEW PEER är produkter som är gjorda för att tugga på. Det finns olika typer av CHEW PEER; soft medium och hard. Snart finns de även i olika storlekar. Tillbehören är bland annat en säkerhetslina och ett instruktionsblad. Men snart kommer det också oljor för att minska tuggljudet. De har smak och andra tillsatser som kan förstärka önskvärda effekter av tuggandet. CHEW PEER kas tuggas med båda tuggytorna samtidigt för maximal effekt.

De mjukare och mindre varianterna är lämpligare för relax och anti-stress. Större och hårdare CHEW PEER är bättre för käkträning och idrott. Produkterna är elastiska och behåller sin form och spänst efter att man har tuggat. Därför är de inga engångsprodukter utan kan återanvändas. Alla varianter ger större tuggmotstånd mätt med Durometer än vanligt tuggummi. Vilken variant man väljer är en smaksak. Ett tips är att starta med en JAWPEER collection med flera olika varianter för att prova på. Sen kan man prenumerera på den man gillar bäst. Samtliga varianter gör det enkelt att plugga och tugga.

skaffa JAWPEER

Publicerad den Lämna en kommentar

Öka blodflödet till hjärnan

Öka blodflödet till hjärnan kan man göra genom att tugga hårt. Blodet genom halspulsådern syresätter både tuggmusklerna och hjärnan. Det betyder att när vi tuggar med kraftigt motstånd så ökar blodet i centrala delar av hjärnan. En produkt speciellt utformad för att ge bra tuggmotstånd användes vid en vetenskaplig undersökning. Resultatet visade att blodflödet ökade med 7-28% i de undersökta delarna av hjärnan när testpersonerna tuggade. Ökningen var störst i delar som koordinerar kroppens rörelser, mellan 25-28%.

Ju hårdare man tuggar, desto mer ökar blodflödet

Elastiska tuggummi kan användas för att öka blodflödet till hjärnan eftersom produkterna tuggas med molartänderna. Flera vetenskapliga rapporter bekräftar att tuggande med dessa tänder ökar blodflödet i hjärnan. Det finns också ett positivt samband mellan syresättning av blodet i hjärnan och muskelaktivitet i tuggmuskeln. En japansk studie kom fram till att ju hårdare man tuggar med tuggtänderna, desto mer blod i hjärnan.

Använd JAWPEER för att öka blodflödet i hjärnan

Källa: Nature

Vad är det då som är så bra med att öka blodtillförseln till hjärnans centrala delar? Blodet ger syre och näring, till exempel till hippocampus där nya hjärnceller bildas. Du blir även pigg och alert av att tugga. CHEW PEER kan också ge bättre humör och göra så att du kan arbeta effektivare under kortare perioder. Och viktigast är kanske att undvika att drabas av allvarliga sjukdomar som demens och Alzheimers. (källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34376281/)

skaffa JAWPEER

Publicerad den Lämna en kommentar

Riskerna med JAWPEER

Riskerna med JAW PEER och CHEW PEER är inte stora. Materialet är uppbyggt av kisel som är ett av jordens vanligaste ämnen.

Riskerna med JAWPEER är små, men de finns. Vi har satsat stenhårt på säkerhet. Därför är CHEW PEER gjorda av rent silikon. Den kemiska ryggraden i silikon är sand. Plaster är däremot uppbyggda av kolföreningar . Dessutom innehåller plast ofta mjukgörare (ftalater) som orsakar cancer hos försöksdjur. Silikon har funnit sedan 1940-talet och betraktas nästan som ofarligt. Idag finns det nästan överallt omkring oss. Silikon finns i bilar, datorer, köksredskap, leksaker, nappar, smink och bröstimplantat.

Stora silikonmolekyler är ofarliga

Silikonet i CHEW PEER består av jättelånga kedjor eller nät av molekyler. De kallas för polymerer och är elastiska. Polymererna bind samman av kisel (Si) som finns i sand, jordens näst vanligaste grundämne. Kiselbaserade polymerer är mycket inerta. Det betyder att det inte blandar sig med organiska ämnen. Om man skulle råka få i sig en bit silikon så går den därför rakt genom kroppens matsmältningssystem utan påverkan. För kemiska ämnen gäller generellt att ju mindre och lättare molekyler är, desto farligare. Materialet i CHEW PEER kontrolleras av ett oberoende vetenskapligt testlaboratorium. De gör en materialanalys och kontrollerar att inga små skadliga molekyler frigörs vid tuggning.

Riskerna med JAWPEER testas av oberoende lab

Alla nya material som JAWPEER provar testas av det statliga bolaget Research Institue of Sweden, RISE. I rapporten från oktober 2020 (201016) framgår att RISE inte hittar några linjära L3-L6 eller cykliska D3-D6 siloxaner i vårt material. Siloxaner är små molekyler som kan lagras i kroppen. I analysen från den 11 november 2020 jämför vi JAWPEERs olika modeller med CHISELL och JAWLINER. Produkt A är från CHISELL 2.0 REGULAR BITE medium och produkt B är JAWLINER Advanced.

CHEW PEER är renast på marknaden

Vi har alltså även analyserat andra aktörer på marknaden. Resultatet visar att deras produkter inte är lika rena. Kromatogramen visar en kurva över materialet. X-axeln visar på molekylernas storlek och Y-axeln visar mängden. Höga värden till vänster i kurvan betyder att det finns mycket små molekyler i provet. Alla CHEW PEER som testades var renare än konkurrenternas produkter. Vår svenska producent gjorde fel en gång vid tillverkningen. Det är den gråa produkten (nr 5) som vi aldrig skulle drömma om att sälja. Kromatogramet för nummer 5 är sist i dokumentet. Silikonet är inte rent. Därför är kurvan inte lika ”toppig” som våra vanliga produkter. Men denna misslyckade produkt innehåller ändå mindre småmolekyler än konkurrenterna A och B. Riskerna med JAWPEER är alltså mindre än med konkurrenterna. CHEW PEER innehåller inga skadliga ämnen.

Hur olyckor kan undvikas

CHEW PEER är alltså gjord av rent silikon som testas av oberoende lab. Materialet är ofarligt. Men JAWPEER har även andra risker: vad händer om man sätter i halsen? Det är den allvarligaste risken. Vi har gjort allt för att undvika olyckor. Dels är materialets sådant att hjärnan känner att det inte bör sväljas. Dels är designen så att den inte kan täppa till luftstrupen. Men olyckor kan inträffa. Därför kan man använda en säkerhetslina av tandtråd. Säkerhetslinan fäster man i CHEW PEER och till exempel i ett knapphål. Man bör inte ha den som ett halsband. Tandtråd är vass. Om linan fastnar så kan den skada halsen. Detaljerade föreskrifter finns i instruktionerna som medföljer produkten.

Riskerna med JAWPEER minimeras om man följer instruktionerna

JAWPEER har många goda sidor, men det är inte bra att tugga för mycket. Om man är otränad kan musklerna bli överansträngda. Om man har ont i käken så bör man vara extra försiktig. Felaktig belastning kan nämligen förvärra problemen. Runt var tionde person har problem med smärtor i käken eller ansiktet. Å andra sidan kan problemen bero på att musklerna är otränade. Direkt efter måltid är det lämpligt att tugga. Då rengör man tänderna och ger magen saliv till matsmältningen. En halvtimme efter måltiden bör dock magsäcken få vara i fred.

Viktigt med god hygien

JAWPEER är en förvaringsask för god hygien. Det är viktigt att CHEW PEER förvaras säkert mellan tuggningarna. De ska inte exponeras för bakterier eller virus. Saliv dödar visserligen bakterier, men det hjälps inte om man tar i produkten med smutsiga fingrar. Därför innehåller JAWPEER instruktioner för säker hantering. Instruktionerna berättar hur produkten bör skötas hygieniskt. De visar också hur riskerna med JAWPEER kan minskas.

Publicerad den Lämna en kommentar

Plastiskt tuggummi har sämre tuggmotstånd

Tuggummi ger inget tuggmotstånd enligt Shore "A" skalan. Ett bildäck ger motståndet 50 och JAWPEER har ett Shoretal på 30.

Plastiskt tuggummi har sämre tuggmotstånd än CHEW PEER. Vanligtvis mäts hårdheten hos elastiska material i enheten Shore. I det här fallet ger plastiskt tuggummi inget utslag till skillnad från CHEW PEER. Därför ger det sannolikt mindre effekt på hjärnan än JAW PEER. Snart görs en undersökning av Karolinska Trial Alliance för att ta reda på om det stämmer. Försökspersonerna ska få tugga CHEW PEER och plastiskt tuggummi samtidigt som blodflödet mäts i hjärnan. Eftersom CHEW PEER är hårdare krävs större tuggkraft. Det borde även ge ökat blodflöde i hjärnan. Många studier som bevisar att det är bra att tugga. Dessutom upplever många att det är behagligare känsla att tugga CHEW PEER än plastiskt tuggummi.

Plastiskt tuggummi har sämre tuggmotstånd för att det är mjukt

Vanligt plastiskt tuggummi är väldigt mjukt jämfört med CHEW PEER och har nästan inget tuggmotstånd. Det betyder att man tuggar igenom gummit helt. Därför har man ofta använt hårdare tuggummin än vanligt för att påvisa goda resultat vid vetenskapliga tester. Hårdheten hos elastiska material mäts i skalan Shore A. Våra CHEW PEER är gjorda av ett material som är mycket hårdare än normala plastiska tuggummin. Det betyder att de ligger mellan 20-50 på Shoreskalan, att jämföra med plastiskt tuggummi som har 0 (noll) på samma skala. Därför är effekterna av att tugga plastisk tuggummi sannolikt inte lika stora på hjärnan.

Smaken kan distrahera hjärnan

En sak som gör effekten av CHEW PEER svår att jämföra med plastiskt tuggummi är smaken. Till exempel mätte en forskningsstudie hur olika tuggummismaker påverkade reaktionstiden vid ett Stroop-test. De som tuggade minttuggummi hade samma reaktionstid som de som inte tuggade alls. Men reaktionstiden för citronsmak var långsammare. Forskarnas bästa förklaring är att smaker påverkar delar av hjärnan som kan störa koncentrationen i frontalloberna. Citronsmaken verkar överbelasta hjärnan, vilket leder till en tillfällig försämring av kognitiva funktioner. Psykologistudenter på Stockholms Universitet undersöker nu skillnaden mellan CHEW PEER och plastiskt tuggummi i Stroop-test. Resultatet publiceras så fort undersökningen är klar.

utforska JAWPEER